Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση για στάση εργασίας


Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, λόγω στάσης εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το Μουσείο θα λειτουργήσει από τις 09:00 έως τις 11:30.