Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση ωραρίου τις ημέρες των εκλογών


Κυριακή 26 Μαϊου 2019

Την Κυριακή 26 Μαϊου 2019, ημέρα των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών και των Ευροεκλογών το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 8:30 έως τις 16:00.