Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


σχετικά με την περιοδική έκθεση «Ο Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο»

Σας ενημερώνουμε ότι το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο δεν σχετίζεται με θέματα πληροφόρησης, έκδοσης εισιτηρίων και διοργάνωσης ξεναγήσεων-επισκέψεων που αφορούν την περιοδική έκθεση «Ο Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο», η οποία απλώς φιλοξενείται στο Μουσείο.


Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 7289015 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tsomokos.gr