Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

INBA/RAF

Το έργο «INBA/RAF Project: Interactive Network of Byzantine Art» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διήρκεσε από το 1999 έως το 2001. Για την υλοποίηση του έργου το ΒΧΜ συνεργάστηκε με το Museo della Cultura e delle art figurative bizantine e normane di San Marco d’ Alunzio και το Università degli studi di Vienna. Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία δικτύου ανταλλαγής τεχνογνωσίας για θέματα συντήρησης βυζαντινής τέχνης.