Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Οι κήποι .::. Φρεατο-δεξαμενή .::. Υδροδότηση

Η υδροδότηση της Αθήνας μετά το 1834

Η συγκέντρωση πληθυσμού στην Αθήνα, αφότου αυτή έγινε η πρωτεύουσα του κράτους, όξυνε τα προβλήματα υδροδότησης καθώς οι 55 δημοτικές βρύσες της πόλης οπωσδήποτε δεν κάλυπταν τις ανάγκες.

Στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν πλέον επιτακτική η κατασκευή νέων μεγάλων έργων ύδρευσης. Το πρώτο από αυτά, το φράγμα του Μαραθώνα, κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία Ulen μεταξύ 1926-1931.

Το 1974 οι αρμοδιότητες της Ulen μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Υδάτων, η οποία το 1980 συγχωνεύθηκε με τον Οργανισμό Αποχέτευσης Πρωτευούσης δημιουργώντας την ΕΥΔΑΠ. Τη δεκαετία του ’70 ένα δεύτερο φράγμα κατασκευάστηκε στον ποταμό Μόρνο. Από το 2001 και εξής το Υδραγωγείο του Μόρνου ενισχύεται και από τα ύδατα του Εύηνου —μεταξύ 1992-2001 κατασκευάστηκαν νέο φράγμα στον Εύηνο και σήραγγα που ενώνει τους ταμιευτήρες των δύο ποταμών.