Θεματική διαδρομή στη μόνιμη έκθεση: Κειμήλια προσφύγων – 100 χρόνια στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

20 Ιανουαρίου 2023

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει στις τριετείς εκδηλώσεις (2022-2024) για τα εκατό χρόνια μνήμης από το 1922 με σειρά δράσεων υπό τον γενικό τίτλο «100 χρόνια προσφυγικού ελληνισμού». Μία από αυτές τις δράσεις με τίτλο «Κειμήλια προσφύγων – 100 χρόνια στο ΒΧΜ» είναι μια ειδική θεματική διαδρομή μέσα στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και συνίσταται στην κατά χώρα ανάδειξη προσφυγικών κειμηλίων. Για να ανακαλύψετε τα κειμήλια ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:


  • Promo Video