Πολιτισμός στις γειτονιές


Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Πολιτισμός στις γειτονιές

Τετάρτη, 29 Ιουνίου,  2022   

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Πολιτισμός στις Γειτονιές – Στάση 2η: Παγκράτι» που διοργανώνει το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τα μέλη και τους συνεργαζόμενους φορείς του.

Το επιστημονικό προσωπικό του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου από 10:30 - 12:30 θα παρουσιάζει επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης, όπως: 


Η «Μόνα Λίζα…» του Μουσείου!

Η εξέλιξη του παλαιοχριστιανικού φράγματος του πρεσβυτερίου στο Ορθόδοξο Βυζαντινό τέμπλο του Ιερού Βήματος.

«Τόπος αναψύξεως». Οι χριστιανοί μπροστά στο θάνατο.

Η διάσωση δύο μοναδικών εικόνων.

Το ένδυμα στη Φραγκοκρατία μέσα από τρία γλυπτά.

Ιταλοκρητική εικόνα JHS (Jesus Hominum Salvator).

Ιατρική και πίστη: ιαματικοί κρίκοι.

Μονές: ¶νθηση και ακτινοβολία μέσω των χαλκογραφιών.

Εικόνα με θέμα την Εξομολόγηση.


Ηλικίες: από 7 ετών και άνω.

Είσοδος ελεύθερη