ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ARS THEATRALIS ΤΟΥ Μ. ΠΕΡΡΑΚΗ

Η έκθεση ΑRS THEATRALIS του Μ. Περράκη παρατείνεται.