Η Γέννηση της Θεοτόκου

08 Σεπτεμβρίου 2021

Φορητή εικόνα
17ος αιώνας
ΒΧΜ 11350