Εσταυρωμένος

29 Απριλίου 2021

Εσταυρωμένος
16ος αιώνας

ΒΧΜ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΒΕΡΔΟΥ