Οι τρεις ιεράρχες

30 Ιανουαρίου 2021

Συλλογή: Συλλογή φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων
Προέλευση: Θεσσαλονίκη, ναός Αγίου Νικολάου
Δημιουργός / Εργαστήριο: Κωνσταντινούπολης
Χρονολόγηση: 14ος αιώνας
Διαστάσεις: 125 x 90 εκ.
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 00992