Αρχάγγελος Μιχαήλ

08 Νοεμβρίου 2020

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Συλλογή: Συλλογή φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων
Προέλευση: Κωνσταντινούπολη
Δημιουργός / Εργαστήριο: Κωνσταντινούπολης
Χρονολόγηση: 14ος αιώνας
Διαστάσεις: 110 x 80 cm
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 01353
Εμφανίζεται σε: II.8. Η παλαιολόγεια περίοδος. Η τελευταία αναλαμπή