Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Το Μουσείο .::. Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 104 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (171/28.8.2014) το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο με έδρα την Αθήνα απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
  •  Τμήμα Αρχαιολογικής Συλλογής 
    • Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών,  Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου
  • Τμήμα Αρχαιολογικής Συλλογής
    •  Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων, Υφασμάτων και Μουσαμάδων
  • Τμήμα Συντήρησης
  • Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης