Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Φίλοι του Μουσείου .::. Διαλέξεις .::. 2010

2010


«Στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους»

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
δρ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ
«Η κατοικία στο Βυζάντιο»
------------------------------------
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
δρ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΛΕΝΗΣ
Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος ΕΙΕ
«Η ζωή στην Κωνσταντινούπολη μετά την Άλωση»
-------------------------------------
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΒΡΑΜΗ
Αρχιτέκτονας – Αναστηλώτρια της 1ης ΕΒΑ
«Η μέτρηση του χρόνου στο Βυζάντιο»
------------------------------------
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2010
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Αρχαιολόγοι του ΒΧΜ
«Στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής στους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους»

Η έννοια της «καθημερινής ζωής» ή της «καθημερινότητας» ήταν άγνωστη τόσο στους ανθρώπους που ζούσαν τη βυζαντινή εποχή, όσο και σε αυτούς που έζησαν στην επικράτεια του πρώην βυζαντινού κράτους μετά το 1453. Η «καθημερινή ζωή» είναι μια εφεύρεση των αρχών του 20ού αι., όταν κάποιοι διανοητές και ιστορικοί θέλησαν να περιγράψουν και να μελετήσουν το φαινόμενο της αλλοτρίωσης, η οποία ταλάνιζε τους ανθρώπους των σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών. Σε αυτούς τους διανοητές η ανθρώπινη ζωή φαινόταν να εκπίπτει σε μια σειρά από αέναα επαναλαμβανόμενες κινήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες μάλιστα έμοιαζαν στερημένες από νόημα. Πώς, λοιπόν, «εφευρέθηκε» η «καθημερινή ζωή»; Πώς η «καθημερινή ζωή» ενσωματώθηκε στα ενδιαφέροντα των ιστορικών; Και, τέλος, πώς εμείς, οι μελετητές της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, «εφευρίσκουμε» στιγμιότυπα από την «καθημερινή ζωή» των κοινωνιών που μελετάμε; Η ανακοίνωση θα συνοδεύεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό.

Ο Νίκος Καστρινάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικεύτηκε στη Βυζαντινή αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης (μεταπτυχιακό δίπλωμα) και τώρα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2001 εργάζεται ως αρχαιολόγος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην ιστορική περίοδο του 15ου-19ου αι., καθώς και σε ζητήματα ιστοριογραφίας.

Ο Αντώνης Μπεκιάρης είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικεύτηκε στη Βυζαντινή αρχαιολογία και την ιστορία της μεταβυζαντινής τέχνης, με μεταπτυχιακό στην École Pratique des Hautes Études στο Παρίσι και ειδίκευση στην ορθόδοξη μνημειακή ζωγραφική στον ελλαδικό κυρίως χώρο του 16ου αι. Τώρα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1999 εργάζεται ως αρχαιολόγος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.