¶γιος Νικόλαος και σκηνές του βίου του

06 Δεκεμβρίου 2020

ΒΧΜ 13185
Τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα
74,2 x 50 εκ.
Ιωάννης Μόσκος