Ανακοίνωση σχετικά με την ενημερωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς


νέα ώρα: 14.30 έως 16.30

19 Σεπτεμβρίου 2018

Οι προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιούνται στο εξής από τις 14:30 έως 16:30.


Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 213 9507.