ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1. Χορήγηση καρτών ελεύθερης εισόδου στους δικαιούχους
Καθημερινά: 12:00-14:00

2. Βεβαιώσεις εξαγωγής σύγχρονων έργων τέχνης
Δευτέρα: 08:30-14:30

3. Βιβλιοθήκη (ώρες λειτουργίας)
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-14:30